S.C. DRCIUCA S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă începerea activităţilor proiectului „Dotare laborator de tehnică dentară”, Cod MySMIS 132453. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.

COMUNICAT DE PRESĂ

Prioritatea de Investiție 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 03.08.2020 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul se derulează în Municipiul Craiova, cu o durată de implementare de 32 de luni, (01.05.2019 – 31.12.2021) şi are o valoare totală de 1.020.652,52 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 790.140,00 lei, 671.619,00 lei din FEDR și 118.521,00 lei din bugetul național, 197.535,00 lei reprezintă contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile şi 32.977,52 lei valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei, respectiv diversificarea gamei de servicii oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți prin achiziționarea echipamentelor necesare pentru abordarea domeniului tehnicii dentare. Aceasta va duce la o creștere a capacității de prestare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui număr mai mare de clienți la standarde cât mai înalte de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea a 3 noi locuri de muncă și menținerea celor existente, simultan cu creșterea productivității pe angajat;
2. Achiziția a 15 active corporale;
3. Asigurarea serviciilor de consultanță, management de proiect, informare și publicitate și serviciile de audit.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.